Startade dagen med en workshop för nätverket inom asyl- och migranthälsan om genus kopplat till sexuellt våld och nya samtyckeslagen . Alltid spännande att varva diskussioner mellan unga och vuxna, mycket givande förmiddag 👏🏻 . #ideelltarbete #ideellförening #volontärarbete #jämställdhetsarbete #feminism #samtycke #samtyckeslag #genus #normer #brytnormen #tjejjourenmeja