#BlackRouge #A16- hồng đất xinh quá thể 🙂 Màu này nhẹ nhàng bánh bèo lém. Mấy bé hs sợ cô giáo soi cứ chiến màu này cho chế 🤣 Only #155k #ratelcosmetic #ratelsonmoi #blackrouge