“İçimde nelerin olup bittiğini, neler hissettiğimi açıklayamam size. Kendime bile.” Franz Kafka